Directora da Escola Ascención Nicol

Irmã Adriana Cumbelembe, directora da Escola Ascención Nicol